มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

5 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคทมม 2561  ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดบผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง http://www.conference.mju.ac.th/wtms_index.aspx​ หรือโทรสอบถามได้ที่ 08 1805 6559