โครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562

5 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

           ด้วยวิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมทินีดี อำเภอระนอง จังหวัดระนอง

          ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและจะประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน www.rncc.ac.th  (Click)