INSIGHT SRDI ฉบับที่ 41/2561 วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

17 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 40/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

• เหลือเวลาอีก 3 วันสำหรับการส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/199  (Click)

• มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาซูรอสัมพันธ์

ฮิจเราะห์ศักราช 1440 http://srdi.yru.ac.th/culture/view/232 (Click)

• โครงการ“การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 7Q” http://srdi.yru.ac.th/page/383  (Click)

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL เบื้องต้น http://srdi.yru.ac.th/page/380 (Click)

•  ศูนย์วิทย์ ให้บริการเครื่องทางวิทยาศาสตร์ http://srdi.yru.ac.th/scicenter/view/207 (Click)

• ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/page/321  (Click)

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Insight SRDI พบกันใหม่ฉบับหน้า Insight SRDI ฉบับที่ 42/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561