ดาวน์โหลดเอกสารประกอบและกำหนดการกิจกรรมอบรมโครงการ " การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 7Q "

17 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

       การอบรมโครงการ " การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 7Q " วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ.ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคาร 20 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมและกำหนดการอบรมตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ: เนื่องจากการจัดอบรมดังกล่าว บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด เป็นผู้จัดดำเนินการฝึกอบรม โดยฟรีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้จะไม่มีบริการในส่วนของอาหารว่างและอาหารเที่ยงคะ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด