ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีวิจัย" ครั้งที่ 9

16 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

                    สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  "เทคโนโลยีวิจัย" ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "Social Innovtion: นวัตกรรมเพื่อสังคม" ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง http://conference.sct.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด