ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561  คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมลาดา อาคาร 20