ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดน"

10 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้(ศวภ.3) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการ "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์ภาคใต้ชายแดน" ระหว่างวันที่ 12 -15 กรกฎาคม 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

โดยจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย พร้อมทัั้งมีกิจกรรมฝึกอบรม/สาธิตเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม/สาธิตเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/U66JLN

สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 7428 2931 โทรสาร 0 7428 2930