เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น

23 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม สัมมนา

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดอบรม"เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภา"

สนใจ สามารภสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏล่างนี้ animated gif

          images by free.in.th