จับกระแสทิศทางการเลือกตั้ง

20 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม สัมมนา

 

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดอบรม'จับกระแสทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่น'

หนวยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจสามารถติดต่อรายละเอียดข้อมูลด้านล่างนี้