จับกระแสทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่น

10 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวอบรม สัมมนา

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดอบรม"จับกระแสทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่น"

สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลข้างล่างนี้