Insight SRDI ฉบับที่ 14/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561

4 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

รายละเอียดเพิ่มเติม : Insight SRDI ฉบับที่ 14/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561

นักวิจัย มรย. คว้ารางวัลนำเสนอบทความวิชาการรับใช้สังคม  http://srdi.yru.ac.th/page/327 

• ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการกล้องจุลทรรศน์ประกอบคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ http://srdi.yru.ac.th/scicenter/page/170 

 ร่วมกิจกรรมสานสายสัมพันธ์สู่ฝันวันสำเร็จโรงเรียนบ้านสาคอประจำปี 2561 http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/692

• ขอความร่วมมือหัวหน้าโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบเข้ารายงานความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบ http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/160 

• ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/page/321

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Insight SRDI 
พบกันใหม่ฉบับหน้า Insight SRDI ฉบับที่ 15/2561 วันที่ 11 เมษายน 2561