สกว.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

31 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)โดย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ      (ฝ่าย 1) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการสามารถ download ทาง www.trf.or.th      ส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นี้นะคะ