ผู้บริหารสวพ. เข้าร่วมประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

6 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 ธันวาคม 2560) ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วย ผศ.จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ และมีกำหนดจัดขั้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ภายใต้เรื่อง การวิจัและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0