คลินิกเทคโนโลยี ร่วมจัด นิทรรศการแสดงผลงานคลินิกเครือข่ายภาคใต้

28 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2660 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานคลินิกเครือข่ายภาคใต้ ในงานประชุมรายงานผลการดำเนินงานภาคใต้ พบปะ รมต.วท.เรื่องผ้าบาติก ณ ม.ราชภัฏสงขลา โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงาน