คลินิกเทคโนโลยี มรย. เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

17 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17 พย 60) คลินิกเทคโนโลยี มรย นำโดย ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ทางด้าน วทน.แก่ผู้ประกอบการ จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.) ณ ห้องเพชรสุกานต์ รร.ชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง