คลีนิคเทคโนโลยี ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร

17 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาคูปองวิทย์เพื่อโอทอป เชิญคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏยะลา นำโดย ดร.บุญสิทธิ์ ไชยขนะ ร่วมลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร เพื่อดำเนินงาน กิจกรรมที่ 1 วินิจฉัยสถานประกอบการ นางลักขณาภรณ์ สุวรรณคีรี ตั้งอยู่เลขที่ 17/3 หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งในวันนี้ได้สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องหั่นสมุนไพร และเครื่องอบสมุนไพ