พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ

14 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (14 พ.ย. 2560) ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นางมันทิราวรรณ วารี   รักษาการหน้างานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดิกไว้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา (อาคารหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำหรับการพิธีในครั้งนี้เพื่อจารึกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชน และอนุชนรุ่นหลังได้มีโโอกาแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย