สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมบอร์ดประจำสวพ.

10 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 พ.ย.2560) ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธิ์ ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบรวมถึงชี้แนะแนวทางสำหรับการดำเนินงานต่อไป