ร่วมงานขอบคุณสื่อ

16 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมงานขอบคุณสื่อ "YRU Wisdom Bank 59" ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัญะลา โดยร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตลอดมา