ร่วมงานขอบคุณสื่อ

16 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมงานขอบคุณสื่อ "YRU Wisdom Bank 59" ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัญะลา โดยร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสารและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตลอดมาผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page