สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมบุคลากร สวพ.

วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมบุคลากรครั้งแรกของผู้บริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งในการประชุมได้ชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการดำเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยฯ ทั้งหมด

 

 

แกลเลอรี่