สถาบันวิจัยฯ ทำบุญทางศาสนา

9 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม  2560 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยเชิญพระสงฆ์ จำนวน 1 รูป ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวจะนำมาซึ่งความสงบ การมีสมาธิ และเป็นการสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับสถาบันวิจัยฯ