กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ชิ้นงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

18 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ชิ้นงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

มหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ชิ้นงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ทั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย