[ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ] วิเคราะห์ตัวอย่างจาก รพ.สต. บั

18 มีนาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557 งานบริการและเผยแพร่ได้ทำการรับตัวอย่าง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสายตาเอียด และ บ้านบือซู อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 12 ตัวอย่าง   ที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์ทางด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำในงานคุ้มครองผู้บริโภค