[ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ] ถ่ายทอดองค์ความ

25 มีนาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ 23 มีนาคม 2557 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา ให้กับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการอบรมสัมนาเผยแพร่ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น