งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชุมจัดทำเว็บไซต์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

            วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่วารสาร ได้แก่ น.ส.ฟิตรีนา ดาราแม และ น.ส.ซอฟียะห์ สูแป เดินทางไปประชุมกับทางศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีนายซุลกิฟลี ยิงทา รับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำเว็บไซต์ โดยได้มอบหมายให้สร้างเว็บไซต์สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. รวมถึงเปลี่ยนชื่อโดเมนงานวารสารใหม่ เพื่อให้งานวารสารสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่