งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เตรียมออกเผยแพร่ครั้งแรกในปลายปี 2559 นี้

       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. จะออกเผยแพร่ครั้งแรกในปลายปี 2559 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดรูปเล่มจากทางสำนักพิมพ์มีเดียเฮ้าส์ยะลา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งสองฉบับภายในเดือนธันวาคมนี้ หากวารสารจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ทางงานวารสารวิชาการจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถดาวน์โหลดบทความได้ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์นี้