งานวารสารวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

งานวารสารวิชาการเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร

          งานวารสารวิชาการเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ตลอดทั้งปี มีรายละเอียด ดังนี้

1. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

  • บทความภาษาไทย มีค่าธรรมเนียม              2,000 บาท
  • บทความภาษาอังกฤษ มีค่าธรรมเนียม           3,000 บาท 
  • ค่าสมัครสมาชิก (1 ปี 2 ฉบับ)                  600  บาท

2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

  •  ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการประเมินบทความ 
  • ค่าสมัครสมาชิก (1 ปี 2 ฉบับ)                    350 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 091-862-6900 หรือ 063-749-0929 ได้ในวันและเวลาราชการ