สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 2/2566

23 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค.66 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวริซมา  สาเม๊าะ รักษาการหัวหน้า งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณีและพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยทั่วประเทศ