สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (29 มีนาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่อง พิจารณาพื้นที่เป้าหมายการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยบริการวิชาการ จำนวน 9 หน่วย เข้าร่วมการประชุม