หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจังหวัดยะลา (อว.ส่วนหน้า) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดงาน U2T for BCG Fair @ YRU

30 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

     วันนี้ (29 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม U2T for BCG Fair @ YRU โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และ ผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 64 ตำบล และวิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่โครงการประจำตำบลทั้งประเภทบัณฑิตและประชาชน ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กิจกรรม U2T for BCG Fair @ YRU จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้าจังหวัดยะลา)