มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุกงานแฟร์ U2T FOR BCG

26 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บุกงานแฟร์ U2T FOR BCG ร่วมออกบูธสินค้าภายโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ZOMZING แยมส้มโชกุนเบตงจากทีม Zomzing ตำบลเบตง , BCN ผลิตภัณฑ์ตำบลบาโงยซีแนจากทีม BCN Team ตำบลบาโงยซิแน และ KATONG HERB จากทีม U2T ตำบลกาตอง
ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล หาดใหญ่