ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)

24 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังรายละเอียดในประกาศที่เเนบมาด้วย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด