สถาบันวิจัยฯ มอบรางวัลผู้ได้รับรางวัล KM SRDI TED Talks ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรางวัลเวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

11 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)