สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน

6 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (6 พ.ค. 65) อ.ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองประธานปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตร์ฯ และเพิ่มเติมรายละเอียด Roadmap ซึ่งมีคณะกรรมการจากส่วนราชการเข้าร่วม