สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรม KM SRDI TED Talks

26 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (25 เม.ย. 65) สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรม KM SRDI TED Talks  ณ ห้องประชุมนานัส คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน KM ของบุลากรสถาบันวิจัยฯ จำนวน 23 ผลงาน โดยมีผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมให้กำลังใจบุคลากรที่เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติประเมินจากคณะกรรมการภายในและภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ  อาจารย์ชุติมา คำแก้ว และอาจารย์ธีรยุทธ  มูเล็ง