สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานกิจกรรม KM SRDI TED Talks

22 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

วันนี้ (22 เม.ย. 65) เวลา เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ  มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันวิจัยฯ โดยมีตัวแทนกรรมการจากหน่วยงานภายใน เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม KM SRDI TED Talks