สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬประกาศเชิญชวนและขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

17 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด