ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยมือถือ (Kinemaster)

14 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ (onsite) หลักสูตร เทคนิคการตัดต่อวิดีโอง่ายๆ ด้วยมือถือ (Kinemaster) “ฉบับมือใหม่ ไม่ต้องมีพื้นฐาน จับมือตัดต่อ จนทำได้!!” ให้แก่ท้องถิ่น  มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
- มีโทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS ของตนเอง
 โดยทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะต้องนำโทรศัพท์มือถือ แบบ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS มาในวันอบรม เพื่อใช้ในการอบรมวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 9.00 – 16.30 น.
 ***จำนวนจำกัด***
 ****เฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น****

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/NNM-1-65  ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าอบรม วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวรอสีตา สอนดี (ซัน)
หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 31000 หรือ 086-597-4742
อีเมล์ hrd_srdi@yru.ac.th