ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ส้มแขก ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ภายใต้โครงการ ReCommunity

10 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (เว็บ SRDI and HRD)

(วันที่ 8 ม.ค. 65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ส้มแขก (ส้มแขกกวนรสน้ำผึ้ง ส้มแขกกวนผสมสมุนไพร และเครื่องดื่มส้มแขกพลังงานต่ำ) ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร อ.ยะหา จ.ยะลา โดยดำเนินการวิเคราะห์ฉลากโภชนการ พัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งขอ อย. ให้กับทางกลุ่มด้วย