ขอเชิญชวนบุคลากร มรย. เข้าร่วมอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ"

1 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากร มรย. เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ"
ในวันที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 13.30 น. ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom 
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 5 ธ.ค. 64 เท่านั้น
คลิกลิ้งค์สมัคร https://bit.ly/tech-srdi
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ไปด้วยกันนะคะ