งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

1 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยพว่ามีผู้ส่งผลงานมาทั้งสิ้น 16 ผลงาน และร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม KM SRD TED Talks ในวันที่ 19 เมษายน 2564