งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ หารือแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครูรวินและให้คำปรึกษาเรื่องการจดแจ้ง อย.

19 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่บริการวิชาการในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้กับฟาร์มผึ้งจิ๋วครูรวิน อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อร่วมกันหารือแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ และให้คำปรึกษาเรื่องการจดแจ้ง อย.