สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)

13 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) เพื่อเตรียมงานการดำเนินงานกิจกรรม KM SRDI Forum