สถาบันวิจัยฯ จับมือ 27 หน่วยงานชายแดนใต้ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

29 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 ต.ค.63) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านการเกษตร หน่วยงานด้านการพัฒนาชุมชน หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานด้านสาธารณสุข และและกลุ่มอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 27 หน่วยงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้แทนจาก 27 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งเพื่อร่วมกันดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างกัน ที่เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม

ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม ได้ที่ http://bit.ly/mou-63