งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 ก.ย. 63ผศ.ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำทีมคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟาร์มผึ้งจิ๋วชันโรงครูรวิน อ.เบตง จ.ยะลา