งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (15 ก.ค. 63) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี โดยมีคณะอนุกรรมการจาก 5 ประเด็นเข้าร่วม ประกอบด้วย 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่ม 2. อุตสาหกรรมบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3. การเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์  4. การลดความเหลื่อมล้ำ ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และ 5. การบริหารจัดการ