งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (14 ก.ค. 63) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมจัดทำแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยงานดังกล่าวจะดำเนินงานในวันที่  22 กรกฎาคม  2563 ทั้งนี้มีบุคลากรจากฝ่ายงานต่างๆ ภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานและมอบหมายงานดังกล่าว