งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/63 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM

19 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 มิ.ย. 63) ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2563  ณ ประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเตรียมการดำเนินงานกิจกรรมรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปีพ.ศ.2563 โดยมีกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม