สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรม “KM SRDI FORUM"

21 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (20 มี.ค. 63) สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรม “KM SRDI FORUM “  ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลงานนวัตกรรมของบุคลากรสถาบันวิจัยฯ จำนวน 18 ผลงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติประเมินจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วย อ.ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ อ.ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ อ.ชุติมา คำแก้ว อ.ปิยะดา มณีนิล และอ.แพรวศรี เดิมราช